ˆ

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brody za 2016r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-06-22 12:15:22 przez Tomasz Paś

Załączniki