ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Suchodół

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-12 12:18:48 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Brody, dnia 12 lutego 2019 r.
 
IT.6220.5.2018
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2081)
podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 12 lutego 2019 r. na wniosek Farmy Wiatrowej Lubsko ul. Kupiecka 49/3 65-058 Zielona Góra została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.
budowa elektrowni fotowoltaicznej  w miejscowości Suchodół (P 1) na dz. nr 40/1, 262/1, 262/2 Obręb 0014 Suchodół jedn. ew. 081103_Brody.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, pok. 5 , w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie 21 dni od dnia podania do wiadomości.