ˆ

Obsługa osób niepełnosprawnych

Szczegóły informacji

Obsługa osób niepełnosprawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-30 12:24:08 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób niepełnosprawnych, w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:
1. przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
2. miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przy ul. Rynek 2 na przeciwko budynku Urzędu Gminy,
3. w budynku nie ma windy, przy wejściu znajduje się domofon, osoby niepełnosprawne obsługiwane są w pokoju nr 2 na parterze budynku Urzędu Gminy. Urzędnik obsługujący domofon prosi właściwego pracownika z określonego stanowiska pracy do obsługi interesanta,
4. w celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Urzędu Gminy w Brodach przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Brody, ul .Rynek 2, 68-343 Brody
 Do budynku prowadzi wejście frontowe od ul. Rynek 2 z poziomu chodnika. Dostępny jest podjazd dla wózków przy wejściu frontowym. Sekretariat urzędu znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie w końcu korytarza, z uwagi na to, że sekretariat znajduje się na piętrze nie jest on łatwo dostępny dla niepełnosprawnych. Przy wejściu frontowym znajduje się dzwonek, którym można wezwać pracownika sekretariatu. Interesant jest przyjmowany na korytarzu urzędu na parterze, istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Jest toaleta dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, ani podnośnika dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części parterowej budynku w tym sala posiedzeń rady miejskiej.
 Na parkingu urzędu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Załączniki