ˆ

Interpelacje i zapytania Radnych

Szczegóły informacji

Interpelacje i zapytania Radnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-03 10:46:14 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Lp.
Imię i Nazwisko radnego
Składającego interpelacje/
zapytanie
Interpelacja/
zapytanie
Data złożenia
Interpelacji/
zapytania
Maksymalny termin udzielenia odpowiedzi na interpelację/zapytanie
(nie później niż 14 dni od dnia złożenia interpelacji/ zapytania)
Odpowiedź na interpelację /
zapytanie
1. Jerzy Bausa interpelacja 27.12.2018r. 04.01.2019r. odpowiedź
2. Jerzy Bausa interpelacja 27.12.2018r. 10.01.2019r. odpowiedź
3. Jerzy Bausa interpelacja 27.12.2018r. 03.01.2019r. odpowiedź
4. Jerzy Bausa interpelacja 27.12.2018r. 03.01.2019r. odpowiedź
5. Jerzy Bausa interpelacja 27.12.2018r. 03.01.2019r. odpowiedź
6. Marek Tracz interpelacja 30.04.2019r. 09.05.2019r. odpowiedź
7. Marek Tracz interpelacja 30.04.2019r. 08.05.2019r. odpowiedź
8. Marek Tracz interpelacja 30.04.2019r. 07.05.2019r. odpowiedź
9. Marek Tracz interpelacja 30.04.2019r. 06.05.2019r. odpowiedź
10. Jadwiga Falkiewicz interpelacja 30.04.2019r. 09.05.2019r. odpowiedź
11. Marek Tracz interpelacja 28.06.2019r. 01.07.2019r. odpowiedź
12. Jezry Bausa interpelacja 28.06.2019r. 08.07.2019r. odpowiedź
13. Marek Tracz interpelacja 28.06.2019r. 05.07.2019r. odpowiedź
14. Jerzy Bausa interpelacja 28.06.2019r.    
15. Michał Jurkowski interpelacja 28.06.2019r.