ˆ

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Szczegóły informacji

lata 2018-2023: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-04 15:07:02 przez Tomasz Paś