ˆ

Imienne wykazy głosowań

Szczegóły informacji

Głosowanie imienne w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brody prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-10-03 10:01:57 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki