ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XLII Sesja Rada Gminy Brody odbędzie się 22.06.2023r. o godz. 9.00, w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2

Informacja ogłoszona dnia 2023-06-14 10:49:52 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLII Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 22.06.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XLII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja przedstawicieli Starostwa o działaniach podejmowanych na terenie Gminy Brody.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Brody.
6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Brody.
7. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Propozycja wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
10. Środki pomocowe, współpraca z zagranicą
11. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
12. Raport o stanie Gminy Brody
- debata nad raportem,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
13. Rozpatrzenie
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022r.
- sprawozdania finansowego gminy Brody za 2022r.
14. Zapoznanie się z:
- uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022r.,
- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2022r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2022r.,
- uchwałą RIO w sprawę wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2022r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonywania budżetu za 2022r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zbycia lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu .
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Lubuskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2023 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2034.
25. Interpelacje i zapytania  radnych.
26. Wolne wnioski i informację. 
27. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-14 10:49:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-14 10:49:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-14 10:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
654 raz(y)