ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXXIII sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-22 09:49:14 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIII sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu  29.06.2022r.  o godz.  900,  w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  XXXII  sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 .Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
8. Raport o stanie Gminy Brody.
    -  debata nad raportem
    -  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2021r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2021r.
10. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2021r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego  za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. wykonania budżetu za 2021r.
      - uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  Wójta  Gminy Brody z wykonania budżetu za 2021r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2021r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2022r.
17. Interpelacje i zapytania  radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 12:12:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 09:49:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 09:49:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
178 raz(y)