ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-29 09:43:27 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7 .Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach dotycząca zajęć wakacyjnych w bibliotece w Brodach oraz filii w Bieczu .
9. Informacja  Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brodach dotycząca  przedsięwzięcia „Naukowy Zawrót Głowy ”w trakcie tegorocznych wakacji .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Janiszowice w celu odwołania Sołtysa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,, Zachodnie Okolice Lubska”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości do zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- Filia w Zielonej Górze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2021/2022
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2034
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2021
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Sprawy różne 
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-29 09:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-29 09:43:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29 09:43:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
582 raz(y)