ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXIV sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-22 09:16:09 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W dniu  25.06.2021r. o godz. 1200, w Szkole Podstawowej w Brodach odbędzie się  XXIV sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Raport o stanie Gminy Brody.
    -  debata nad raportem
    -  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2020r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2020r.
9. Zapoznanie się z:
      -  uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2020r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2020r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2020r.
      - uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  Wójta  Gminy Brody z wykonania budżetu za 2020r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2021r.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad Sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-22 09:13:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-22 09:16:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22 09:16:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
784 raz(y)