ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXIII Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-26 06:22:45 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie obrad  XXIII Sesji Rady Gminy Brody.
3. Sprawdzenie obecności.
4.Ślubowanie radnego.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o stanie zaplanowanych inwestycji.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi za 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dn. 15.01.2021r. przez p. Annę Szmelcer
13. Podjęcie uchwały w spr rozpatrzenia petycji z dn. 11.12.2020r złożonej przez p.Arkadiusza Rakoczy
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Brody
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brody do Europejskiego Ugrupowania  Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”.
17. Podjęcie uchwały w spr uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023
18. Podjęcie uchwały w spr przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025
19. Podjęcie uchwały w spr ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
20. Podjęcie uchwały w spr przekazania środków finansowych dla Policji
21. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie na 2021r.
22. Interpelacje i zapytania  radnych.
23. Sprawy różne
24. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-26 06:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-26 06:22:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26 06:22:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
871 raz(y)