ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XVII Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-24 14:04:04 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XVII  Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 .Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja dot. funkcjonowania  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w okresie pandemii.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy  Brody w trybie przetargu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w Drodze bezprzetargowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marianka w celu odwołania członka Rady Sołeckiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2018-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2020/2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Brody  do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 14:03:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 14:04:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 14:04:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
795 raz(y)