ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XI Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-17 09:40:12 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

W  dniu 20.12.2019r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XI  Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz radnego powiatowego.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
8.Promocja Gminy i pozyskiwanie środków unijnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia planu pracy Rady Gminy
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego  na 2020  rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2019/2020
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2020r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brody na 2020 – 2034.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2019-2034
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23.Sprawy różne.
24.Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-17 09:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-17 09:40:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-18 09:05:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1233 raz(y)