ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-20 08:14:58 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

W dniu 28.11.2019r. o godz. 900  w świetlicy OSP Brody, odbędzie  się  posiedzenie  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak