ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

X Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-23 11:37:03 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W dniu 28.10.2019r. o godz. 1000, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się X Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  X  Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja dot.  analizy oświadczeń majątkowych.
8. Stan przygotowania cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”.
9. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w spr aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody   oraz obowiązujących planów  zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
11. Podjęcie uchwały w spr zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej  sołectwa Jeziory Dolne.
12.  Podjęcie uchwały w spr określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w spr zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
14. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie na 2019r.
15. Interpelacje i zapytania  radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-23 11:36:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-23 11:37:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 11:37:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1384 raz(y)