ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

VIII Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-25 08:36:01 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28.06.2019r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Brody.
3. Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
4. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Raport o stanie Gminy Brody.
a) debata nad raportem
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2018r.
9. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2018r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2018r.
      - uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2018r.
14. Podjęcie uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
15. Podjęcie uchwały w spr. zmiany WPF na lata 2019-2034.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w spr. powołania stałych komisji Rady Gminy Brody, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jasienica.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
19. Odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-25 08:35:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-25 08:36:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25 08:36:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1628 raz(y)