ˆ

Referenda

Szczegóły informacji

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-21 08:51:28 przez Tomasz Paś

Załączniki