ˆ

Konkursy sportowe

Szczegóły informacji

Informacja o wynikach konkursu ofert na tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-05-04 14:50:43 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Informacja o wynikach  konkursu ofert na :
- realizację zadania  publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Brody w 2017r.
                W terminie do dnia 28 kwietnia 2017r. na zadanie z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Brody w 2017r. nie wpłynęła żadna oferta.
 
Brody, dnia 02 maja 2017r.
Zastępca   Wójta
(-) Juliusz Dudziak