ˆ

Materiały informacyjne

Szczegóły informacji

Kampania edukacyjno-informacyjna BRODZKIE SPOTKANIE WOKÓŁ ŚMIETNIKA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-09-24 15:07:07 przez Justyna Faber

Akapit nr - brak tytułu

Kampania edukacyjno-informacyjna BRODZKIE SPOTKANIE WOKÓŁ ŚMIETNIKA
realizowana w ramach programu priorytetowego z dziedziny edukacji ekologicznej prowadzonego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. „Kampania edukacyjno-ekologiczna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIE WOKÓŁ ŚMIETNIKA”