ˆ

Informacje ogólne

Szczegóły informacji

WAŻNE ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW - zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-10 11:19:44 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:
Do deklaracji należy dołączyć kopię funkcjonującej jeszcze umowy. W deklaracji określamy liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość , wybieramy sposób zbierania odpadów selektywny lub zmieszany. Jeżeli zaznaczamy selektywny sposób zbierania odpadów to stawka od osoby wynosi 8,00zł, jeżeli zmieszany 13,00zł. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXIII/176/12 z dnia 28 grudnia 2012r.
Deklaracja do pobrania w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2 pok. Nr 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody-www.bip.brody.pl - akty prawne. Wszelkich informacji udziela Urząd Gminy w Brodach tel. 68 3712155.
 
SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „ U ŻRÓDŁA”
 
SZKŁO – zielony worek
PAPIER I TEKTURA- niebieski worek
TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METAL –żółty worek
ZBIERAMY
Butelki kolorowe i bezbarwne po napojach, słoiki, opakowania szklane po produktach spożywczych, szklane flakony inne opakowania szklane
ZBIERAMY
Gazety, książki, zeszyty, katalogi prospekty, foldery, torby i worki papierowe, opakowania z tektury i kartonu, opakowania po napojach
ZBIERAMY
Opakowania po napojach i płynach, opakowania typu PET, pojemniki po art. sypkich, art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych, kartony po mleku i sokach, reklamówki i woreczki foliowe, plastikowe opakowania po żywności
TU NIE ZBIERAMY
Luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, świetlówek, ceramiki, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, kineskopów oraz szyb samochodowych
TU NIE ZBIERAMY
Kalki, zabrudzonego i tłustego papieru, pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych, worków po cemencie, wapnie, prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów
TU NIE ZBIERAMY
Opakowań po oleju silnikowym, opakowań po środkach chemicznych, nawozach, farbach, lakierach, sprzętu AGD i RTV, tworzyw piankowych, styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii
ZANIM WRZUCISZ
Opróżnij wrzucane opakowanie z zawartości, opłucz,  nie tłucz szkła
ZANIM WRZUCISZ
Usuń resztki produktów z opakowań, torebki i opakowania kartonowe złóż na płasko, usuń elementy, które nie są z papieru
ZANIM WRZUCISZ
Opróżnij opakowania z zawartości, opłucz, odkręć i zgnieć butelki, usuń elementy które nie są z plastiku
 
 
Selektywnie zebrane odpady w workach należy szczelnie zamknąć i oznakować, w sposób umożliwiający identyfikację właściciela nieruchomości, poprzez umieszczenie na worku adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.
 
GMINA ZORGANIZUJE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK będzie można oddać:
·         przeterminowane leki,
·         zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory,
·         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
·        odpady budowlano- remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej,
·         zużyte opony,
·         meble i inne odpady wielkogabarytowe,
·         tekstylia i odzież ,
·         odpady problematyczne np.: świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje,
·         odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.

 Wzory deklaracji do pobrania:
w formacie DOC - deklaracja.doc
lub w formacie PDF - deklaracja.pdf
 
Uchwały Rady Gminy w Brodach:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Faber
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Faber
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-10 11:19:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-10 11:19:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-10 11:25:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5476 raz(y)