ˆ

Opłaty

Szczegóły informacji

przydłużenie czasu złożenia deklaracji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-10 15:20:10 przez Justyna Faber

Zmiana wysokości stawki za odpady zmieszane

Urząd Gminy w Brodach przypomina, że właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali odbiór śmieci w sposób zmieszany, zobowiązani są do złożenia nowych  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Czas w jakim należy złożyć deklarację został przedłużony do dnia 28 stycznia 2014 r.