ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

III/6/02

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty

Data podjęcia/podpisania: 2002-12-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2002-12-27

Tytuł aktu:

w sprawie wzorów druków do ustalenia podatków i opłat lokalnych

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. u. nr 9, poz. 84 z późn. zm./; art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993r. Dz. u. nr 94, poz 431) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. u. nr 200, poz. 1682)

Załączniki