ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XV/114/04

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą ob

Data podjęcia/podpisania: 2004-04-29

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta

Traci moc:

XIII/105/04

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.2 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1, § 7, § 11 pkt 1,4,5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r.r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 264 z późn.zm.)

Załączniki