ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XIII/107/04

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty

Data podjęcia/podpisania: 2004-02-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/253/98 Rady Gminy Brody z dnia 16 lutego 1998r. dotyczącej zasad sprzedaży nieruchomości.

Zmienia:

XXVIII/253/98

Na podstawie:

art.18 ust.2, pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 34 ust.6, art.68 ust.1 pkt 7, art. 69,art.70 ust.4,art.72 ust.2, art.76 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zmianami )

Załączniki