ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XXI/158/04

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany do uchwały Rady Gminy Brody nr XX/149/04 z dnia 26 listopada 2004r. dotyczącej ustalenia podatków i opłat lokalnych.

Zmienia:

XX/149/04

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2002r. nr 9, poz. 84 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. z 2004r. nr 46, poz. 794/

Załączniki

  • Nr XXI/158/04 () Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-24 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-24