ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

II/2/02

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2002-11-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2002-11-29

Tytuł aktu:

w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Brody.

Traci moc:

Nr I/6/04

Na podstawie:

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Załączniki