ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

III/12/02

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2002-12-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2002-12-27

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm) oraz art. 109 i 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998r. z późn. zm.)

Załączniki