ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Szczegóły informacji

248/14

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Brak

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2014-11-28

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok.

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  2013 poz. 594 ze zm.) art. 222 ust.4, art. 247 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Treść:

 
Zarządza się co następuje:
 
§ 1.
1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2014 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Dochody po zmianach wynoszą  12 224 387,45 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 11 066 557,94 zł
2) dochody majątkowe w kwocie  1 157 829,51 zł
 
2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2014 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Wydatki po zmianach wynoszą  13 914 662,45 zł w tym:
3) wydatki bieżące w kwocie 10 778 060,84   zł
4) wydatki majątkowe w kwocie 3 136 601,61 zł
 
§ 2.
§ 2 do Zarządzenia Nr 247/14 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2014 r. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 077 686,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 3.
§ 3 do Zarządzenia Nr 247/14 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2014 r. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 077 686,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
1. DOCHODY
Zmienia się plan dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących  gminie:
 • 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 162 285,15 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 • 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę + 175,00 zł dotacja celowa na realizację wdrożenia programu pl.ID
 • 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę +204 412,00 zł dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych
 • 85213 § 2030 zwiększa się o kwotę +4 577,00 zł dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne
 • 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę + 27 762,00 zł dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze
 • 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę + 578,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych
 • 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę + 27 197,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
 • 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę + 8 668,00 zł  dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
 • 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę + 32 640,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów
 • 85415 § 2040 zwiększa się o kwotę 5 702,00 zł dotacja celowa na realizację zadań  z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej  
Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 473 996,15 zł
 
2.WYDATKI
Zmiany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej plan po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 272 616,00 zł w tym:
 • rozdz. 85212 zwiększa się o kwotę  204 412,00 zł wydatki na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych
 • rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 4 577,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne
 • rozdział 85214 zwiększa się o kwotę 27 762,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych
 • rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 27 197,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
 • rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 8 668,00 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Zespół Szkół plan po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 35 702,00 zł w tym:
 • rozdz. 85415 § 3260  na pomoc dla uczniów + 5 702,00 zł
 • rozdz. 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego + 15 000,00 zł (z rezerwy ogólnej)
 • rozdz. 80110 § 4210  zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego + 15 000,00 zł (z rezerwy ogólnej)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Jałocha
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Jałocha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-25 11:48:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-25 11:48:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-25 11:51:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6454 raz(y)