ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Szczegóły informacji

252/14

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2014-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn.zm.)

Treść:

zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Brody zgodnie z wykazem będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr  252/14 z dnia 20 listopada 2014 r.
 
 
Lp.
 
Księga
wieczysta
 
Nr działki
i
miejsce położenia
 
Pow. w ha
 
Opis
nieruchomości
 
 
         Forma
          zbycia:
 
 
 
 
 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody
 
Cena wywoławcza
 w zł
 
Wadium
 
Termin do złożenia wniosku o pierwszeństwo nabycia nieruchomości
 
1.
ZG1R/00027620/5
137/8
0,1936
Działka nr 137/8 o pow. 1936m2  zabudowana byłym budynkiem koszarowym o pow. 194m2  z dobudową (była kuchnia ze stołówką) o pow. 57,70m2
Sposób użytkowania i zagospodarowania – wieloletni pustostan.
 
Nieruchomość znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg ustny nieograniczony
Posiada plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XIII/116/95 z dnia 28 grudnia 1995 r.
Oznaczenie:
B23 – MN, U
B24 – MN, U
Teren istniejącej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji
z dopuszczeniem lokalizacji budynków gospodarczych przy zachowaniu przepisów sanitarnych. Wysokość nowych budynków mieszkalnych, przeciętnie 2 kondygnacje, dachy strome.
 
171 911,00
17 191,10
30.12.2014
2.
ZG1R/00027620/5
137/11
0,1935
Działka nr 137/11 o pow. 1935m2 zabudowana budynkiem garażowym o pow. 155m2
Sposób użytkowania i zagospodarowania – wieloletni pustostan.
 
 
Przetarg ustny nieograniczony
Posiada plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XIII/116/95 z dnia 28 grudnia 1995 r.
Oznaczenie:
B23 – MN, U
B24 – MN, U
Teren istniejącej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji
z dopuszczeniem lokalizacji budynków gospodarczych przy zachowaniu przepisów sanitarnych. Wysokość nowych budynków mieszkalnych, przeciętnie 2 kondygnacje, dachy strome.
 
30 225,00
3 022,50
30.12.2014
 
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 24.11.2014 r. do dnia 15.12.2014 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Faber
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Faber
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-24 16:37:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-24 16:37:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-24 16:37:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6762 raz(y)