ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Szczegóły informacji

XLII/316/14

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia

Data podjęcia/podpisania: 2014-11-13

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.

Na podstawie:

art. 5a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2014r., poz. 1118 ze zm.) 

Treść:

uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się roczny program współpracy Gminy Brody z  organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Gminy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-18 11:27:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-18 11:27:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-18 11:27:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6185 raz(y)