ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIII/258/13

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014r.

Data podjęcia/podpisania: 2013-11-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Zmienia:

XXIII/176/12

Na podstawie:

art. 6k ust. 1pkt.1 i ust.3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z póżn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust. 1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.)

Treść:

uchwala się,  co następuje:
§ 1
§ 2  otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  15,00zł od osoby.
2. Ustala się obniżoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł od osoby.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-03 10:22:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-03 10:22:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-03 10:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5642 raz(y)