ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasieki i Brożek- Gmina Brody (sieć wodociągowa Zasieki –Brożek)
Nr aktu prawnego
XXXVII/291/14
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2014-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Nr aktu prawnego
XXXVII/290/14
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2014-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/289/14
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2014-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brodach
Nr aktu prawnego
228/14
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2014-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
Nr aktu prawnego
XXXVII/293/14
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2014-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Brody
Nr aktu prawnego
XXXVII/294/14
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2014-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
227/14
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
Nr aktu prawnego
223/14
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2014-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
218/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku
Nr aktu prawnego
215/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji