ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/128/12Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/128/12

Szczegóły informacji

XVII/128/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXVII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2012-06-28

Data podjęcia/podpisania: 2012-06-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-06-28

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

Zmienia:

XIII/62/99

Utracił moc przez:

XXVI/210/13

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.), art.9 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Treść:

 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody uchwalonego uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 1999 r. ze zmianami, obejmującej teren w granicach przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedmiotem zmiany studium, o którym mowa w § 1, jest umieszczenie w nim udokumentowanych złóż kopalin.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem znak DW.III.7637.2.2012 z 7 lutego 2012 r. Geolog Wojewódzki z upoważnienia Marszałka Województwa Lubuskiego wystąpił do Urzędu Gminy w Brodach z wnioskiem o umieszczenie udokumentowanych złóż kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazując, że na terenie gminy Brody występują następujące udokumentowane złoża kopalin: złoża węgla brunatnego „Gubin”, „Gubin 1”, „Gubin – Zasieki – Brody”, „Lubsko” oraz złoże kruszywa naturalnego „Brożek”.

Stosownie do art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U z 2011 Nr 163, poz. 981) w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopalin obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-05 17:26:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-05 17:28:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-11 12:58:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony