ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV/307/10Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV/307/10

Szczegóły informacji

XLIV/307/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Data podjęcia/podpisania: 2010-11-12

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010 - 2032".

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (T.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" (przyjętego uchwalą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.) Rada Gminy Brody

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony