ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/3/02Drukuj informacjęAkt prawny: II/3/02

Szczegóły informacji

II/3/02

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą ob

Data podjęcia/podpisania: 2002-11-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2002-11-18

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 2 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz §6 pkt 1, zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.)

Treść:

 

Uchwała Nr II/3/02

Rada Gminy Brody

z dnia 29 listopada 2002r.

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta

 

                                                           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 2 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach

samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz §6 pkt 1, zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§1

Ustala się dla Pana Czesława Odyńca Wójta Gminy Brody

·         Wynagrodzenie zasadnicze według XVIII kategorii zaszeregowania w wysokości 2.650zł

·         Dodatek funkcyjny według stawki 4-100% najniższego wynagrodzenia zasadniczego

·         Dodatek za wieloletnią pracę –15% wynagrodzenia zasadniczego

 

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania zmian w zakresie wzrostu wynagrodzenia z tytułu dodatku za wieloletnią pracę.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2002r. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony