ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/ 33/07Drukuj informacjęAkt prawny: IV/ 33/07

Szczegóły informacji

IV/ 33/07

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogł

Data podjęcia/podpisania: 2007-02-28

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony