ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2004-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Łużyckiego Związku Gmin na lata 2004 – 2011.
Nr aktu prawnego
XIX/139/04
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2004-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez gminę przedszkolu samorządowym..
Nr aktu prawnego
XVIII/129/04
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2004-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Zasieki.
Nr aktu prawnego
XIX/138/04
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków na przyznany posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Nr aktu prawnego
XV/116/04
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2003-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad korzystania z terenu pomilitarnego w miejscowości Brożek „Rokita.”
Nr aktu prawnego
X/83/03
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W celu wykonania zadań publicznych z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi tworzy się wspólnie z gminami:
Nr aktu prawnego
III/13/02
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.
Nr aktu prawnego
III/12/02
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie: obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszar gminy.
Nr aktu prawnego
III/10/02
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych.
Nr aktu prawnego
III/9/02
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu na terenie gminy
Nr aktu prawnego
III/8/02
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji