ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 811
Data podjęcia
2004-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady Gminy Brody.
Nr aktu prawnego
XIII/108/04
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2004-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/253/98 Rady Gminy Brody z dnia 16 lutego 1998r. dotyczącej zasad sprzedaży nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIII/107/04
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2004-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zasieki.
Nr aktu prawnego
XIII/106/04
Status
Obowiązujący
Lp: 814
Data podjęcia
2004-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Nr aktu prawnego
XIII/105/04
Status
Obowiązujący
Lp: 815
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany do uchwały Rady Gminy Brody nr XX/149/04 z dnia 26 listopada 2004r. dotyczącej ustalenia podatków i opłat lokalnych.
Nr aktu prawnego
XXI/158/04
Status
Obowiązujący
Lp: 816
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brody nr XX/ 150 /04 z dnia 26 listopada 2004r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2005
Nr aktu prawnego
XXI/159/04
Status
Obowiązujący
Lp: 817
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XX/147/04
Status
Obowiązujący
Lp: 818
Data podjęcia
2004-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki zabudowanej w miejscowości Zasieki.
Nr aktu prawnego
XVIII/133/04
Status
Obowiązujący
Lp: 819
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
Nr aktu prawnego
XVI/120/04
Status
Obowiązujący
Lp: 820
Data podjęcia
2004-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmian w uchwale Rady Gminy Brody Nr II/2/02 z dnia 29 listopada 2002r. dotyczącej powołania stałych komisji Rady Gminy Brody
Nr aktu prawnego
XIX/134/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji