ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2004-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Brody
Nr aktu prawnego
XVIII/132/04
Status
Obowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2004-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Nr aktu prawnego
XVIII/131/04
Status
Obowiązujący
Lp: 793
Data podjęcia
2004-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w uchwale Nr IV/18/03 Rady Gminy Brody dotyczącej Statutu Gminy Brody
Nr aktu prawnego
XVIII/127/04
Status
Obowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2004-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXXVI /259/02 z dnia 27marca 2002r.
Nr aktu prawnego
XVII/126/04
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2004-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : sprzedaży działki w miejscowości Datyń.
Nr aktu prawnego
XVII/125/04
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2004-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
sprawie sprzedaży działki w miejscowości Brody.w
Nr aktu prawnego
XVII/124/04
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/213/01 z dnia 26 września 2001r.
Nr aktu prawnego
XVI/123/04
Status
Obowiązujący
Lp: 798
Data podjęcia
2004-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Brody podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy innych niż określone w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
Nr aktu prawnego
XVI/122/04
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Brody
Nr aktu prawnego
146/10
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Brody na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
145/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji