ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w miejscowości Biecz i Koło
Nr aktu prawnego
XXXV/274/14
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/273/14
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
Nr aktu prawnego
XXXV/272/14
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2014-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2028
Nr aktu prawnego
200/14
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2014-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku
Nr aktu prawnego
201/14
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2020
Nr aktu prawnego
XXXIV/266/13
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/265/13
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2028
Nr aktu prawnego
XXXIV/264/13
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2013-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013 rok
Nr aktu prawnego
198/13
Status
Zmieniony
Lp: 80
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brody na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/271/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji