ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki w miejscowości Grodziszcze.
Nr aktu prawnego
XX/152/04
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2005.
Nr aktu prawnego
XX/150/04
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia podatków i opłat lokalnych.
Nr aktu prawnego
XX/149/04
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Nr aktu prawnego
XX/148/04
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : utworzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ ODRA –NYSA-BÓBR” i przyjęcia statutu.
Nr aktu prawnego
XX/146/04
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : rocznego programu współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi w 2005r.
Nr aktu prawnego
XX/144/04
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2004-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży działki w miejscowości Datyń.
Nr aktu prawnego
XIX/141/04
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2004-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : nieodpłatnego przejęcia działki w obrębie wsi Jeziory Wysokie – Marianka.
Nr aktu prawnego
XIX/140/04
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2004-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmiany z Statucie Łużyckiego Związku Gmin.
Nr aktu prawnego
XIX/137/04
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2004-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkół w Brodach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.
Nr aktu prawnego
XIX/135/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji