ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 771
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/172/05
Status
Obowiązujący
Lp: 772
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brody na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/171/05
Status
Obowiązujący
Lp: 773
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : sprzedaży działek w miejscowości Zasieki.
Nr aktu prawnego
XXII/169/05
Status
Obowiązujący
Lp: 774
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży działki w miejscowości Jeziory Dolne.
Nr aktu prawnego
XXII/168/05
Status
Obowiązujący
Lp: 775
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego położonego w obrębie miejscowości Jeziory Wysokie – osada Marianka.
Nr aktu prawnego
XXII/167/05
Status
Obowiązujący
Lp: 776
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia prawa własności porzuconego pojazdu na rzecz Gminy Brody.
Nr aktu prawnego
XXII/166/05
Status
Obowiązujący
Lp: 777
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
Nr aktu prawnego
XXII/165/05
Status
Obowiązujący
Lp: 778
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod boiska sportowe i place zabaw na terenie Gminy Brody.
Nr aktu prawnego
XX/155/04
Status
Obowiązujący
Lp: 779
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Zasieki.
Nr aktu prawnego
XX/154/04
Status
Obowiązujący
Lp: 780
Data podjęcia
2004-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży działki położonej w Brodach.
Nr aktu prawnego
XX/153/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji