ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 761
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Budżetowa na 2005 rok Gminy Brody
Nr aktu prawnego
XXIV/182/05
Status
Obowiązujący
Lp: 762
Data podjęcia
2005-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży działek w miejscowości Jeziory Wysokie
Nr aktu prawnego
XXIII/181/05
Status
Obowiązujący
Lp: 763
Data podjęcia
2005-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Nr aktu prawnego
XXIII/180/05
Status
Obowiązujący
Lp: 764
Data podjęcia
2005-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Nr aktu prawnego
XXIII/179/05
Status
Obowiązujący
Lp: 765
Data podjęcia
2005-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nr aktu prawnego
XXIII/178/05
Status
Obowiązujący
Lp: 766
Data podjęcia
2005-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym w Brodach
Nr aktu prawnego
XXIII/177/05
Status
Obowiązujący
Lp: 767
Data podjęcia
2005-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Brodach.
Nr aktu prawnego
XXIII/176/05
Status
Obowiązujący
Lp: 768
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/175/05
Status
Obowiązujący
Lp: 769
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/174/05
Status
Obowiązujący
Lp: 770
Data podjęcia
2005-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/173/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji