ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXV/272/14Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/272/14

Szczegóły informacji

XXXV/272/14

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2014-01-27

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.

Na podstawie:

art.41ust. 2, 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 3 grudnia  2012r. poz.1356 z późn.zm.) oraz art.10 ust.2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z  2 lutego.2012r. poz. 124 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się,  co następuje :
§ 1
Przyjmuje się  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.  stanowiący  załącznik  do niniejszej  uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony