ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/184/13Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/184/13

Szczegóły informacji

XXIV/184/13

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: XXIV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2013-01-21

Tytuł aktu:

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2020

Zmieniony przez:

XXVI/194/13

Uchylony przez:

XXXIV/264/13

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Treść:

Rada Gminy Brody uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brody na lata 2013 – 2020 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2020 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Brody do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1).
2. Upoważnia się Wójta Gminy Brody do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 5.
Uchyla się uchwałę Rady  Nr XIV/95/12 Rady Gminy Brody z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata  2012-2020 r.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-27 13:53:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-27 13:55:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-09 11:49:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony