ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/202/13Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/202/13

Szczegóły informacji

XXVI/202/13

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2013-03-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-07-01

Tytuł aktu:

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchyla:

XXIII/176/12

Na podstawie:

art. 6k ust. 1pkt.1, ust.3 i ust.4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust. 1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

Rada Gminy Brody  uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określonej w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 ze zm.)

§ 2

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 zł od osoby.
2. Ustala się obniżoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w wysokości 8,00zł od osoby.

§ 3

1.Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust1 lub 2 niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadku rodzin wielodzietnych posiadających 3 i więcej dzieci do 18 roku życia miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 70% stawki opłaty określonej w § 2 ust.2 pod warunkiem rzeczywistego zbierania odpadów w sposób selektywny.
3.Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 4

Wzór deklaracji o której mowa w § 3 ust. 3 określa odrębna uchwała

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody

§ 6

Traci moc uchwała nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-11 12:10:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-11 12:11:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-11 09:07:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony