ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/177/12Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/177/12

Szczegóły informacji

XXIII/177/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013r

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-28

Tytuł aktu:

w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie:

art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Brody uchwala, co następuje:

Treść:

  

§ 1

1.   Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1)    za I kwartał do 15 marca danego roku

2)    za II kwartał do 15 czerwca danego roku

3)    za III kwartał do 15 września danego roku

4)    za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

2.   Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust.1 upływa w dniu 15 września 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

4.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić  w kasie Urzędu Gminy Brody lub przelewem na rachunek bankowy.

5.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013r..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-06 11:22:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-06 11:22:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-06 11:22:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony