ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/176/12Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/176/12

Szczegóły informacji

XXIII/176/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013r

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-28

Tytuł aktu:

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Zmieniony przez:

XXXIII/258/13

Uchylony przez:

XXVI/202/13

Na podstawie:

art. 6k ust. 1pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust. 1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

  

Rada Gminy Brody  uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określonej w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach

(t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391)

§ 2

1.    Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 zł od osoby.

2.    Ustala się obniżoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w wysokości 8,00zł od osoby.

 

§ 3

1.Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomoś-

   ci  zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną

   nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust1 lub 2 niniejszej uchwały.

2.Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja

   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli

   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 4

Wzór deklaracji o której mowa w § 3 ust. 2 określa odrębna uchwała.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-06 11:03:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-06 11:03:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-03 10:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony