ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/270/13
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/269/13
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/268/13
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Żarach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Nr XXXIII/241/06 Rady Gminy Brody z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
XXXIV/267/13
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIV/263/13
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Nr aktu prawnego
XXXIII/262/13
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/261/13
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/123/12 Rady Gminy Brody z dnia 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin Sp. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody
Nr aktu prawnego
XXXIII/260/13
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/259/13
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXIII/258/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji