ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
III/7/02
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzorów druków do ustalenia podatków i opłat lokalnych
Nr aktu prawnego
III/6/02
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2002-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji do opracowania zmian w Statucie Gminy Brody.
Nr aktu prawnego
II/5/02
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2002-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu gminy na 2002r.
Nr aktu prawnego
II/4/02
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2002-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Nr aktu prawnego
II/3/02
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2002-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Brody.
Nr aktu prawnego
II/2/02
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2002-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie : powołania komisji rewizyjnej.
Nr aktu prawnego
II/1/02
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji